Wutrobnje witajće!

WEHNERT twr je nazhonity twarski zawod z Hórkow. Z wutworjenjom w lěće 1993, stejimy z našimi sobudźěłaćerjemi za spušćomnosć  a kompetencu na srjedźnostawskim twarskim sektorje. Wosebitu kedźbnosć kwadźemy na aktiwne wuhotowanje našeje dwurěčneje domizny. Tohodla su ćežišća našeje dźěławosće Wuchodna Sakska a Južna Braniborska.

My skićimy Wam:

  • dróhotwar z wšelakorymi wobtwjerdźenjemi,
  • wopłóčkowe kanaly, inkluziwnje  twar wodowódow a klumparnjow,
  • wuhotowanje najwšelakorišich płoninow pod hołym njebjom, kompletna słužba kóždeje wulkosće,
  • twarske dźěła při běžatych a stejacych wodach,
  • twar a saněrowanje inženerskich objektow.
WEHNERT twr: "Twarić za čłowjeka, wobswět a wobchad".